2012, ജൂലൈ 13, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പ്രണയോഷ്ണം

പുതിയ കവിത 

തര്‍ജ്ജനി പുതിയ ലക്കത്തില്‍. 

ലിങ്ക് താഴെ : 

http://chintha.com/node/133064

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: