2011, ഓഗസ്റ്റ് 25, വ്യാഴാഴ്‌ച

പുതിയ കവിത - പ്രതിഷ്ഠ - തര്‍ജ്ജനിയില്‍


ക്ഷേത്രങ്ങളും, ദൈവങ്ങളും, കോടതിയുമെല്ലാം വീണ്ടും വിവാദമാകുമ്പോള്‍, പുതിയ കവിത - 
“പ്രതിഷ്ഠ” 
തര്‍ജ്ജനിയില്‍. ലിങ്ക് താഴെ -


http://www.chintha.com/node/112944