2011, ജനുവരി 3, തിങ്കളാഴ്‌ച

പുതിയ കവിതകള്‍ - തര്‍ജ്ജനിയില്‍

പ്രണയം, പ്രണയശേഷം

പുതിയ രണ്ടു കവിതകള്‍ ‘ തര്‍ജ്ജനി’ വെബ് മാഗസിന്‍ പുതിയ ലക്കത്തില്‍
ലിങ്ക് താഴെ:

http://www.chintha.com/node/95122